top of page

Praktiline loengusari "LOOVAD KULGEMISED…"

Updated: Nov 13, 2019Loengusari keskendub


vaimsele arengusuunale

mina, Mina (Kõrgem Mina/Minu Allikas) ja minu loov kulgemine siin.

Inimene on ise oma elu juhtija, kujundaja ja looja. Isiklik tarkus, teadmised ja kogemused on need, mis muudavad elu kulgu ning lubavad arengut ja vabadust.

Parimaks õpetuseks antud suuna jaoks on Abrahami positiivsuse ja keskendumiskunsti õpetused.


Praktiline osa

hõlmab süvatervenduse (meetodi/teraapia) õppimist ja kasutamist iseenda hüvanguks.


*******************************************************************************************************


Sisulised/vaimsed lähtekohad:

inimeses on juba olemas kõik võimed ja tema parimad potentsiaalid (jumalikud/allikalikud). Need juba on inimese omad. On vaja ainult teada, kuidas neid aktiveerida ja arendada.

Kui aga võimeid omandatakse teistelt, siis omandatakse teiste tee ning "võõrast vara" on keeruline juhtida (Abraham).

***

Inimene ise on iseendale kõige hinnalisem ja tähtsaim vara/allikas, kogu tema maailm algab ju temast enesest.

***

Loengusarja vaimseks aluseks on Abrahami õpetused

(Esther ja Jerry Hicksi raamatutest "Külgetõmbeseadus", "Keeris" ja "Raha ja külgetõmbeseadus"), keskendumiskunst ja loomulik positiivsus. Kuid – Abraham ainult teadvustab seda, mis on meis ja ka kõiges elavas juba olemas. Meil on vaid õppida seda kasutama.

***

Tarkus Abrahamilt – inimene on vaim inimkehas. Kogu inimese elu on (tegelikult) vaimne elu.

***


Kursuse praktiline osa

Õpime nägema/muutma oma sisemuses ehk alateadvuses olevaid tunnete ning reaktsioonide mustreid.

Süvatervenduse meetod

Õpime mõistma seda, kuidas oleme seotud teistega ning vaatame oma möödunud ja käesoleva elu kogemusi.

Ja vaatamisest on muidugi vähe.

Teadvus, eluväli, mälu ja elulised valikud on meie enda omad. Kui asendame oma mälus (sisemuses) olevad piiravad ja stressirohked kogemused positiivsetega, vabanevad meie energiad praeguses hetkes. Vabanenud isiksus aga on õnnelikum, tegusam ning saab elult rohkem.

***Süvatervenduse tutvumiseks vaadake videot aadressilt https://youtu.be/y0IYM9TAzcA

****Video „Miks on kasulik armastada ennast…“ pakub samuti lisa (vt aadressilt https://youtu.be/4r8uJV3QbsE ).

******************************************************************************************************


MAANDUSEFEKT


Kõik ülal loetletu taandame igapäevaelule ning keskendume sellele, et meie eluline kulg oleks meeldivam ning parem, et me tunneksIme ennast väärtuslike, oluliste ning ilusatena.

Antud loengusarja eesmärk ei ole raske töö ning erinevate vaimsete suundade õppimine ja omandamine.

Keskendume enestele ja läbi positiivsuse õpime olema loovamad ja produktiivsemad. Sari on ette nähtud olema toetav, loov ja andev.

Veel Abrahami tarkuste varamust – suhet omaenda allikaga (suhet iseendaga/oma positiivsusega) ei asenda miski. See tähendab seda, et ükskõik kui palju me ka ei saaks kõrvalt seda, mis meile meeldib (vaimsete suundade tõstev mõju ja kujutlus juhendajatest, meeldivad olud, head kaaslased jne), on kõik see ikkagi kõrvalt saadud. Välja arendatud ühene suhe omaenda allikaga ehk omaenda teadvusega on see, mis on meie oma ning jääb meiega olevaks alati. Seda ei saa meilt enam võtta ükski kõrvalt tuleva toetava mõju kadumine või lõppemine.


TÄHELEPANUKS


Ärge laske end eksitada antud kuulutuse vähestest või piiravatest sõnadest.

Ja ärge laske end lummata uskumusest, et kõik need asjad on juba teada.

Teadmine ja praktiline elu erinevad üksteisest nii, nagu erinevad üksteisest aiapidaja käsiraamat ja aia reaalne loomine.

Inimese olemus ning eluväli (ja potentsiaalid) on tegelikult piiritud. Neid potentsiaale õpitakse tundma ja juhtima aja jooksul ja järk-järgult.

Kõik, mida me korrastame ning teeme paremaks ja selgemaks iseendas ja oma elus nüüd, kannab positiivseid vilju meie käesoleva hetke ja tuleviku jaoks. Ning need on need perspektiivid, mille nimel tasub töötada.

Praktiline loengusari tõstab teie teadvust, õpetab teile loovaid elulisi mustreid ning annab teile meetodi oma sisemuse tervendamiseks ja ümberkorraldamiseks. Pean loengul antavaid võimalusi kõige harmoniseerivamateks, kasulikemaks ning meeldivamateks viisideks oma elu edasiviimisel.

Samas aga - inimesed on erinevad ja eelistused võivad muutuda.

Te saate katkestada loengupäevadel osalemist igal ajal.


Loengusarja kuupäevad on

30.11 ja 1.12 (laupäev ja pühapäev) algusega 10.00. Loengupäevade pikkuseks on 7 h.

Nädalavahetuse maksumus on 120.-

Soovist kirjutage meiliaadressile: lydia.adone@hotmail.com või helistage numbril- 58100373.

(Tulge kohale Pärnu mnt 142, sisenege maja otsast, mis on ristmiku poole, liftiga 7-ndale korrusele ja koridori lõppu).


Edaspidi (jaanuar kuni mai) hakkavad loengupäevad olema kuu esimesel poolel ja üks päev kuus (pühapäev) kestusega kuni 8 h. Päeva maksumus on 80.-


Sügisel võime jätkata süvatervenduse õpinguid – kuidas teha süvatervenduse seansse teiste jaoks (kestusega umbes 5 õppepäeva).LISALUGEMIST


Eludel on uskumatu järjepidevus, pean siin silmas möödunud elude mõjusid käesolevale elule. Inimesed vaatlevad praegust elu tihti möödunud elude kogemuste pinnalt ning enamjagu nad ei saa sellest üldse aru.

Meile on räägitud, et ärge vaadake minevikku või et ärge tõstke möödunut üles.

Suur vahe aga on mineviku vaatlemisel ning selle tervendamisel. Need on täiesti erinevad protsessid.

Süvatervenduses vaadeldavad möödunud elude piiravad kogemused asuvad PRAEGU inimese eluväljas/sisemuses/energiates ning praegune olu ja ka tunded mingil alal võivad olla oluliselt piiratud. Inimesed tunnevad, et nad ei suuda ühte või teist uut asja omandada või et ei suuda hakkama saada iseendaga teatud oludes. Et teadmised ja mõistmised on, kuid sisemus ei kuula, ega muutu.

Antud juhul võivadki olla põhjuseks läbielatud stressid ja piirangud, mida inimese praegune teadvus pole kogenud, kuid mida sisemus mäletab. Kuna meid on veel nii vähe õpetatud armastama ja omaks võtma iseennast, siis me sageli isegi ei oska ära tunda seda, et piiravad ilmingud lähtuvad meist enestest.

Vaatame väljapoole (ainuke suund, kuhu oskame hästi vaadata) ning arvame, et piirav maailm või olu on süüdi ning teeme sellest järelduse, et midagi pole teha, oleme väliste olude ees jõuetud. Või siis hakkame tegema rasket tööd – muutma väliseid olusid. Põhjus ise aga on meie sees nähtamatul moel edasi ning kihutab meid takka.

Nähes/mõistes probleemi allikat, teame seda muuta. Muutunud ja vabanenud sisemised energiad aga viivad/tõmbavad meid helgematesse olukordadesse ja teevad seda edasi enamjagu spontaanselt ja iseseisvalt.

Antud teraapia ei ole imetehnika ning ei ole mõeldav, et sellega on võimalik asendada elu teadvuse/tahtega juhtimist.

Samas aga teraapia on pehme, rahulik ning loov viis harmoniseerimaks oma reaktsioone, energiaid ning siseteadvust. Tekkiv tunnete tervenduse efekt võib olla väga kosutav ning vabastav.


Seisukohti mõtestamiseks


* Buddha ütles, et me armastaksime maailma.

(Aga kuidas meie maailma vaatame? Hea kui loovalt, kuid enamjagu siiski mitte kõige paremaid tundeid tundes. Armastus aga ravib meid ennast ja tervendab meie ümbruskonda. Tunnustus on treenitav ja maailmas oleva hindamine on treenitav).


* Sanaya Romani raamatus "Elamine rõõmus" ütleb Orin, et valgustumiseks on vaja armastada iseennast täielikult.

(Valgustumise jätame hetkel siiski kõrvale, kuid tingimusteta armastust iseendaga seoses uurime korralikult).


* Chelsea Quinn Yarbro raamatus " Michaeli sõnumid" ütleb Michael, et kõikide elude üheks eesmärgiliiniks on tingimusteta armastus.

(Tingimusteta armastus ei ole ainult armastuse tunne. See on ka mõistmine, arusaamine, tunnustamine, hindamine, väärtustamine jne. See on suhtumine, mis annab elule tõelise "määrde" ning lubab kulgeda väga loovalt).

* Veel sama autori ja Michaeli poolt öeldu: "

"Saatust ei ole olemas. Karma ei ole saatus. Karma on seadus. Väga ohtlik on karma suhtes fatalistlikuks muutuda. Karmat saab muuta, kuid seda peab oskama teha. Sa saad muudatusi vaid siis teha, kui tead, miks sa neid teed...

Selleks, et otsida teed vaimsele valgustatusele, peab kõigepealt saama teadlikuks oma sisemisest inimlikkusest ja seda täielikult ära kasutama".

(Inimlikkus on üks hinnalisemaid ja väärtuslikumaid osasid inimesest.

Võttes selle omaks nii heas kui halvas…, alles siis suudame

armastada ja mõista teisi ja maailma.

Antud tõdemus on minu eluliste vaatluste tulemus ning sügav veendumus ja mõistmine).


* Estheri ja Jerry raamatus "Küsi ja sulle antakse…" selgitab Abraham,

et kõik, milles me oleme ja elame praegu, on kunagi kellegi poolt loodud reaalsus. Me oleme selle omaks võtnud nagu kehtiva muutmatu olu. Tegelikult aga on kõik looming ja kõike saab muuta.


* Steve Rother toob oma raamatus "Vaimne psühholoogia"esile ja näitab seda, et elu tervikeesmärgiks on harmooniline ja produktiivne suhestumine ning lävimine iseenda ning maailmaga.


MINUST ENDAST


Olen nn vaimsetes otsingutes olnud varsti juba 30 aastat.

Olen läbinud Maharishi Mahesh Yogi Siddhi meditatsiooni ning teinud seda 2 aastat (2 h iga päev).

Olen tegelenud vaimse jooga distsipliiniga 7 aastat.

Olen õppinud selgeks PEAT tehnikad (süvasisemust tervendavad tehnikad), omandanud Steve Rotheri pöördlaine teraapia (möödunud elusid tervendava tehnika), olen omandanud ja praktiseerin Abrahami õpetust ning Silva meetodit (viimased on niisamuti vaimsed keskendumistehnikad).

Olen 10 aastat olnud kursis kanaliinfo (Kõrgem Mõistus jagab infot) ja kirjandusega (maailmas tunnustatud tegijatelt).

Ühesõnaga – valgustumine oli minu üheks suureks sooviks ja eesmärgiks juba murdeeast saadik.

Ja nüüd siis mõned aastad tagasi muutsin teatud moel meelt. Ja seda seepärast, et mõistsin – valgustumine tuleb järk-järgult niikuinii. Pean nüüd veelgi paremaks ning ihaldatavaks eesmärgiks harmoonilist ja loovat kulgemist siin maailmas. Leian, et see on väga produktiivne ning andev.

Mingil põhjusel tunnen, et kõrgem olemus minus (ehk minu tuleviku mina) hindaks seda kogemust veelgi enam.

Võite seda võtta huumoriga, kuid arvan, et siit maailmast ei ole põhjust nii kergelt ära minna (valgustudes näiteks)… Tasuks enne hoopis hea ja toreda elu kogemusepagas täis saada. Abrahami järgides olen seda õppinud soovima ja tahtma.

See oleks ju väga ilus ja meelitav väljavaade, kas pole?

Ja tundub, et ülalkirjeldatud õpetuse ja meetodi abil hakkab see õnnestuma.

(Vähetuntud fakt- läbi elude on vaimsuse ja religiooni püüdlevad inimesed loobunud hüvedest.

Tänapäeval seda enam tegema ei pea, kuid oskust elada heades oludes on meil peaaegu kõigil vajaka).Tervitused, armastused ja head tulemist loengupäevadele!

Lydia

153 views0 comments

Commentaires


bottom of page