top of page

Loeng/õppimine- NAINE JA ENESEKEHTESTAMINE


Viljad, mis tulevad tööst oma vabaduse ja enesekehtestamise heaks, teenivad alati nii tegijat ennast, kui teisi.

Ütleksin, et eneserealisatsioonist ja enesekehtestamisest tuleneva vabaduse nimel me siia maa peale olemegi tulnud.


Antud mõtted on inspireeritud Steave Rotheri raamatust- "Vaimne psühholoogia (on ilmunud ka eesti keeles).

Naised järgivad harjumuslikke malle- ole järeleandlik, hoidu tahapoole,

arvesta teistega, endale millegi küsimine/lubamine tekitab süümepiinu jne.

Tänapäeva maailmas aga on kõik muutunud– naised käivad tööl meestega võrdselt, võivad ja saavad ennast realiseerida. Ometi– harjumus ennast tahaplaanile jätta nii kodus, kui tööl, pole kuhugi kadunud.