top of page

ALLIKAS SOOVIB SULLE PARIMAT!


Sa pead tunnistama oma õigust sellele, et sa rahuldad oma soove! Sa pead tunnistama/omaks võtma selle, et *allikas soovib sinu õitsengut kõikides tähendustes ja kõikides suhetes! Sul ei ole vaja võidelda millegi eest. Ja kui mõni sinu soov sisaldab võitluse elemente, siis ära hoia oma fookust sellel! Me ei tea oma soovide täitmiseks parimat, efektiivseimat ja kiireimat viisi, millega häälestuda ning lubada kõigel heal tulla enda juurde, kui see, et sa tunnistaksid — oled väärt kõike paremat! Selleks…. — Tuleb sul *häälestuda ning lubada veelgi suuremal hulgal headel asjadel tulla enda juurde, et tunnetaksid rahuldust, mida tunneb allikas sinu sees sellest, et oled õitsengus. Sa harjutad ennast omaks võtma enese väärtustamist selle teadvustamisega, et allikas soovib sulle õitsengut! Aga enese eraldamine kõigest õnnestavast, mis on ümberringi, on vastupanu sellele heale, mis on tegelikult nii loomulik. Teinekord, kui tunned mingit soovi, mõtled, et see on alles algus, ning sul tuleb mõista seda, kuidas soovi realiseerima hakata. Sel hetkel, kui teadvustad oma soovi (kui soov n-ö ilmutab end sulle), mõistes, et tahad midagi, on soov tegelikult juba täitumas. See on nõnda, sest *paljutki peab olema juhtunud enne, kui oma soovi täiel määral teadvustad. See on niimoodi seepärast, et oma soovi esmane teadvustamine on harilikult katkendlik ja eriti just alguses on see nagu põgus teadvustus. Harilikult seisab lõhe sinu soovi ja sinu uskumuse, et soovi on võimalik realiseerida, vahel. Ja seda seepärast, et sa mõtled − kui soovi oleks kerge täita või et kui seda üleüldse on võimalik täita, siis oleks see juba täitunud. Kui oma soovi teadvustad, tunnetad enamjaolt, et küllap seda soovi pole nii kerge täita. Kuid on nii paljut, mille realisatsiooni sa usud! Sa ei luba oma keskendumispunktil paraneda ega oma soovil transformeeruda tunnetesse, lõhnadesse, maitsetesse ning helidesse! Seega, kui soov on ennast sulle teadvustanud (Ja see on nii vahva!), on esimene samm juba toimunud. Elu on andnud sulle põhjuse selleks, et sinu soov ilmneks! Sel hetkel, kui soovi teadvustasid, oli see tegelikult juba