SÜVATERVENDUS/MERIDIAANIDE KORREKTUUR

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seansil kuulan ning tunnetan teie kehas asuvaid meridiaane- need kannavad mälestusi teie emotsioonidest ning tunnetes, mis teil on kunagi olnud. Osad mälestused pärinevad käesolevast elust, kuid veelgi enam kajastuvad teie sisemuses möödunud elude mälestused. Seejärel aitan teil luua endise suruva mälestuse asemel uue positiivse sündmuse.

 

 Kuna enamjagu mälestusi on alles ainult teadvuses, alateadvuses, ehk teie mälus ja et teie mälu ja kunagine vaade oli teie oma, siis ei ole teil mingit takistust selles, et muuta oma vana mälupilti ning asendada valulik suhtumine positiivse ning heatahtliku vaatega.

Ja kui teie mälestustekoorem muutub vabamaks ning kergemaks, on teil vabam ning kergem tunda elu elu meeldivaid aspekte käesolevas hetkes.

 

Toon teile illustreeriva näite. Tundsin ning nägin, et minu hoolealuse (kliendi) olekus on kurbust. Küsimisel selgus, et minu taju oli õige, inimene ise kinnitas seda. Meridiaane uurides selgus, et ta oli oma möödunud elus kaotanud armastatud kaaslase ning elas elu lõpuni kurbuses ning jäetuse tundes.

      Möödunud olud olid meie kõigi jaoks palju raskemad. Kiindumused armastatud inimestesse olid siduvamad, ümbruskond pakkus vähe võimalusi kurbuse hajutamiseks.

   Pakkusin kurvastajale uue vaate-: " Sa tead, et sinu kaaslane on nn "taevas". Sa tead, et ta on seal õnnelik ning tunneb end hästi. Sa armastasid teda, soovisid talle alati head ning nüüd on ta heas, kindlas, meeldivas ning kaitstud kohas… See teeb ju õnnelikuks … Sa enam ei muretse tema pärast, vaid oled rõõmus, et temaga on kõik hästi."

 Antud tehnika on tervendustehnika. Meridiaanide tervenduses möödaniku (enamjagu möödunud elude) täpsed detailid või faktid ei ole tähtsad, tähtis on tunne. Valulik tunne on see, mis minevikust on tänapäeva üle tulnud, mõjutab meridiaane ning ei luba headel asjadel esile tulla. 

Teraapias on põhirõhk möödaniku negatiivsete tunnete vabastamisel ning kunagise sündmuse positiivseks ümbertegemisel. Möödanikku reaalselt enam ei ole, see on ainult mälus. Nii nagu pea kohal katuses olevat auku on võimalik parandada, nii on võimalik parandada ka mälus olevat “auku “. (Möödunud elude täpsemad olud ning detailid on rohkem regressiooni küsimus).

Teie kui isiku või hinge areng on saanud toimuda tänu sellele, et olete hulganisti arenenud ning kogemusi omandanud juba kauges minevikus. Kogemused- nii head kui halvad jäävad hingemällu. Igavene hingeosa teis säilitab õppimised ning nüüd olete jälle targemaks saamas. Kuna meridiaanid on psüühika ja emotsioonide vahendajad kehale, siis nende läbi ongi psüühika, hing ning läbielamised tajutavad ning tuntavad.

Antud seansi võlu seisneb selles, et inimeses on isetervenemise potentsiaal alati olemas ning seda nii vaimul/psüühikal kui ka kehal. Kui seda potentsiaali kõrvalt toetada, võib inimese psüühika sedavõrd vabaneda, et „sünnitakse uueks“ lausa hetkedega. Seanssidelt on lahkutud kõrgmeeleoludes. On lahkutud tugevamatena ning kindlamatena. On lahkutud kergema tundega hinges ning on saavutatud keha paremaid olekuid. 

Selleks, et kindlaks teha, kas meridiaanide korrektuur teile sobib, kuulake sisetunnet. Võtke mõni hetk aega selleks. Kujutlege, et olete seanssi saamas ning ka tunnet pärast seanssi. Positiivne tunne tähendab seda, et meridiaanide korrektuur on teile sobiv. Sedasi võite “järele kuulata” kõikide seansside sobivus enda jaoks.

♢♡♢

Kui soovite meetodist põhjalikumat teavet, siis allolev tekst on teile...

Meridiaanid ja tšakrad on olulised osad ida meditsiinist.

Antud teraapialiik on keskendunud meridiaanides oleva energiavoo korrastamistele, meridiaanide psüühilistele ja emotsionaalsetele aspektidele. Psühhoteraapias ja vaimsetes teraapiates on suundi, kus inimene vabaneb vaimsest probleemist seeläbi, et teadvustab probleemi tervikuna ning tulemusena näeb uusi lahendusi. Sarnane lähenemine meridiaanide psüühilistele aspektidele on töös ka meridiaanide korrektuuris.

Elu on kiire ja nõudlik. Sageli ei ole inimestel mahti ning ka teadmisi, et vaadata negatiivseid tundeid ja elusündmusi avaramast perspektiivist, et neid vabastada. Need surutakse mälu sügavustesse lukku ning sinna need jäävadki.

Emotsioon aga on jõud ja jõud avaldab ühel või teisel moel mõju inimese tunnetele ja käitumisele. Ja sageli teeb ta seda nähtamatu piirangu või tõkkena, tihti lausa suunava jõuna. Võib öelda, et kõik need psüühilised reaktsioonid, mille üle inimesel ei ole kontrolli, on möödaniku lahendamata probleemid, mis mõjutavad tema elu ka hetkel.

Järgnevalt toon teile kaks näidet sellest, kuidas „maetud“ emotsijoonid mõjutavad inimest.

Noore naisterahva elus toimus intsident, kus teda ähvardas kallaletung kahe meesterahva poolt. Õnnetust ei juhtunud, sest naine kaitses end nuga ähvarduseks appi võttes. Sündmus ajapikku ununes, sest otseseid kahjulikke tagajärgi  ei olnud. Kuid tagajärjed olid psüühikale. Naine ei suutnud enam luua usalduslikke suhteid meestega. Seansil selgus, et nähtamatu „kaitse“ kestis edasi ning ei lubanud suhetel areneda.

Seitsmeaastane tüdruk vaatas külakinos filmi, kus näidati inimesi, kes olid sukeldunud merre. Merepõhi oli täis värvilisi koralle ja muid mereasukaid. Laps tundis, et ta ei saa ekraanil toimuvat vaadata ning sulges silmad. Kuid sellest oli vähe abi, mõne aja pärast jooksin tüdruk kinosaalist välja, sest ei suutnud enam ohjeldada teda valitsevat hirmu- ja ärevustunnet. Ei ole raske mõista, et selle lapse ühes möödunud elus oli toimunud traagiline sündmus seoses veega, sest käesolevas elus polnud vees temaga midagi ebameeldivat juhtunud.

Olen teinud pöördlaine teraapiat 2009. aastast. 80 protsenti teraapiate saajatest on leidnud ennast mõne möödunud elu lävelt. Seansse tehes olen ka ise arenenud. Nii on minu jaoks selgunud “mehhanism” inimese olemuses − kuidas ja kuhu inimese aurasse on ladestunud tema möödunud elu stress ja valu.

Nimetaksin seda alateadvuslikku osa inimesest tema süvamäluks. Nii nagu me kasutame oma elus mälu/teadvust oma elu juhtimiseks, nii on inimese sügavamal olemusel kasutada suurem ja sügavam diapasoon mälestustest.

Süvadiapasoon sisaldab mälestusi lapsepõlvest, mälestusi imikueast, mõtteid ning tundeid enne kehastumist ning neid mõtteid, tundmusi ja läbielamisi, mis olid tema möödunud eludes. Esoteerikas ning metafüüsikas nimetatakse seda osa inimesest tema surematuks hingeks ning informatsiooni, mida ta endaga kaasas kannab, tema isiklikuks infoväljaks ehk tema isiklikuks akašha kroonikaks. Seega − kui me näeme inimest, siis ei ole meiega mitte ainult see osa inimesest, keda füüsiliselt näeme, vaid meiega on ka see osa temast, mis on inimese sügavam olemus ehk nn surematu hing.

Antud teraapia on meridiaanides oleva energiavoo korrigeerimine, psühholoogiliste takistavate sõlmkohtade äratundmine ja vabastamine. Kui aedade ja põldude niisutussüsteem on korrastamata ning veevarustus kannatab, kannatab ka aedade ja põldude saak. Kui kanalid on korrastatud ja vesi voolab niisutussüsteemis vabalt, on aiad varsti  jälle õitsvad ja põllud viljakad.

♢♡♢

Alloleval skeemil, mis on võetud Park Jae Woo raamatust, on näha, kuidas inimest mõjutavad tema mõtted ja tunded ning kuidas need läbi meridiaanide mõjutavad keha.

♢♡♢

Antud teraapia puhul oleks kasulik võtta seisukoht, et haige ei ole mitte keha, vaid hing. Valutav hing rikub energiavoo meridiaanis ning avaldab haiguslikku mõju kehale.

♢ ♡ ♢

Kui puudutada inimese meridiaane tervendamise ning korrigeerimise eesmärgil, siis on sageli neis tunda ka inimese psühholoogilist sfääri. Kui näen ning tunnen tõkestavad emotsioonid ära, teadvustan neid inimesele.

♢♡♢

Mõnikord pärast informatsiooni teadvustamist tunneb inimene kohest tugevat kergendust: „Ah, seda asja ju enam ei ole!“  Stress laseb end lahti nagu võluväel ning inimene tunneb suurt kergendust. Sageli tõmbub inimese nägu naerule − vabanemise tunne on niivõrd hea. See võib olla niisama kergendust toov nagu halvast unenäost ülesärkamine ning õnnelik tõdemus, et nähtud halb ei ole päris.

♢♡♢

Mõnikord selgitan inimesele olnud sündmust või psühholoogilist konflikti sügavuti ning annan talle nõuandeid konflikti vabastamiseks. Meridiaanide energia puudutab väga ulatuslikke sisemisi sfääre. Kui neis sfäärides tehakse positiivseid muudatusi − vana negatiiv asendatakse uue ja vabastava suhtumisega, võib muutus psüühikas olla väga mõjus ja tervistav.

♢♡♢

Ülevaatlikult võiks öelda, et meridiaanide korrektuur on nagu konsultatsiooniseanss, kus mure ärarääkimisega vabanetakse pingest, saadakse nõuandeid ja abi ning tervenetakse. Erinevus kontsultatsiooniseanssidest seisneb vaid selles, et protsessi on kaasa haaratud ka meridiaanid ning tänu sellele on vabanemised tunduvalt sügavamad ning mõjusamad. Hing läheb kergemaks, rõõmsam meel näeb jälle paremaid momente käesolevas hetkes ning helgemaid võimalusi tulevikuks.

♢♡♢

Antud seansi võlu seisneb selles, et inimeses on isetervenemise potentsiaal alati olemas ning seda nii vaimul/psüühikal kui ka kehal. Kui seda potentsiaali kõrvalt toetada, võib inimese psüühika sedavõrd vabaneda, et „sünnitakse uueks“ lausa hetkedega. Seanssidelt on lahkutud kõrgmeeleoludes. On lahkutud tugevamatena ning kindlamatena. On lahkutud kergema tundega hinges ning oodatakse  keha tervenemist.

♢♡ ♢

Kui pöördlaine teraapia (vt. esilehe ülalinki) on intensiivne ja laiahaardeline, siis antud meetod on sujuvam ning pehmem. Seanss sobib hästi neile, kes ei tunne end teadvuse avarustes vabalt. Otsene töö keha ja hingega rahustab neid rohkem. Tervendavaid muutused hakkavad ilmnema juba esimesest seansist. On osa inimesi, kes seda meetodit väga armastavad − ootamatud ja head hingelised vabanemised on neile suurt kergendust toonud.

♢♡♢

Kui teie seansi eesmärgiks on keha vaevused, siis juba seansi ajal või pärast seanssi võite märgata, et teil on kergem ja parem. On ka kehaprobleemist täielikult tervenetud.

♢♡ ♢

Kuna kõik tervenemised toimuvad inimese enda sisemuses ja tema sisemiste jõuvarude baasil, siis kõige määravam roll on siin inimesel endal. Tema tahe, soov, usk ja valmisolek enda tervenemist soodustada peavad olema head.

♢♡♢

Toon teile näite. Kui peenral kasvava taime eest hoolitsetakse − seda rohitakse, kastetakse, soodustatakse päikesevalguse lisandumist, siis taim kasvab ise. Kõik abistavad tegevused kõrvalt  vaid soodustavad taime arengut. Neid kasvuprotsesse, mis peavad olema taimel endal, ei ole võimalik kõrvalt lisandada.

♢♡ ♢

Ajaloo, meditsiini ning ka varasemalt olnud teadmatuse mõjul on inimestel tekkinud mulje, et keegi kõrvalt teeb teda terveks. Jah, tablett või muu protseduur võib olla suureks abiks ning vabastab inimese vaevusest. Aga kui inimesel ei ole motivatsiooni olla terve, kui ta näeb ennast ohvrina või arvab, et abi saabub ainult väljaspoolt, siis tervenemine on väga vaevaline või ei toimu seda üldsegi.

♢♡♢

Toon siin välja mitu olulist argumenti oma jutu kinnituseks ning inimese enda isikliku jõu teadvustamiseks.

♡♡♡  Ilma inimese tahte või soovita ei sünni ta siia maailma. Tema enda tahe ning soov on esmane ning võimsaim tema enda sünni ja surma üle. Oma mõtlemise, tahte ning arusaamiste läbi kujundab ning viib ta edasi tervet oma elu.

♡ ♡♡ Käesolevale elule avaldavad mõju kõik tema mõtteprotsessid. Kui mõtted on destruktiivsed, siis negatiivne emotsioon kahjustab meridiaane ning seejärel keha. Kui inimese mõtteprotsessid on positiivsed, lootusrikkad ning elujaatavad, siis positiivne mõte tekitab rõõmsa, sooja või muidu meeldiva avardava energia, mis soodustab  tema meridiaanide head toimimist  ning seejärel ka keha tervenemist või terveolekut.

♡♡♡  Kuna inimene ei näe oma mõtet või tunnet või pole tal teadmisi, et tähele panna mõtete mõju  eluprotsessidele, siis ei ole tal harilikult ka aimu sellest, kuivõrd on ta ise „süüdi“ kõiges selles, mis tema elu toimub. Teadmiste puudumisel öeldi vanasti „jumal juhib“, „saatus“ vmt. Praeguseks aga on ilmunud väga palju kirjandust selle kohta, kuidas inimene mõjutab oma elu ise. Parimaks selgitavaks lugemismaterjaliks mõtete mõju kohta igapäeva elule pean Esther ja Jerry Hickside kirjutatud raamatuid „Raha ja külgetõmbe seadus“ ja „Keeris“. Need raamatud on ka eesti keeles ilmunud.

     KUIDAS ON KASULIK ENESELE, OMA ELUDELE NING KA MAAILMALE VAADATA 

 •  

 • Me vaatame maailmale läbi oma mõtete ja tunnete prisma, läbi oma teadvuse. Kui meid ei oleks, ei oleks seda maailma, sest ei oleks seda tajujat, kes maailma näeb ning mõtestab. Objektiivselt muidugi maailm on olemas…., kuid määrav on mõistmine, et tajume ümbritsevalt eranditult ainult läbi oma tajude prisma.

 • Seega- kui näeme kurvastavat nähtust, siis esmalt  vaatasime nähtust läbi omaenese kurbuse, mis meis juba olemas on..

 •  

 • Kui suunata tähelepanu millelegi sellisele, mis põhjustab hinges valu, siis esmane soov on valu allikas likvideerida, kõrvaldada või muuta. Sestap kulutamegi väga palju energiat selleks, et muuta asju välises maailmas. See on raske…, enamus asju või inimesi ei taha nii kergelt muutuda ju… :)

 •  

 • Meil on veel üks võimalus- muudame omaenda tajusid, tundeid ning vaatepunkte, muudame oma suhtumist.

 •  

 • Siin ongi tehnikad suurepäraseks abiks- sisetunnete ja emotsioonide muutumine toob vabastusi, mille tagajärjel tunnete, et teie tunded on teile meeldivamad ning järgnevalt tundub meeldivam olevat ka ümbritsev maailm.

 •  

 • Inimese hing on sisemiselt alati headsooviv. Selline on meie sisemuse pitser ning meie olemus tegelikult. Teil on kasulik mõista, et pole kunagi vaja häbeneda oma elu, pole vaja vastu olla nähtustele, mida peate enda juures mittetäiusteks. Lõplikku täiust pole kusagil kunagi olemas olnud, ega saagi olema. On ainult täiuse mulje ühes hetkes ning järgmine hetk toob jälle uue ning veelgi arenenuma hetke. Elu elada ei ole häbi, see on järkjärguline targemaks, paremaks ning vilunumaks muutumine. Seda nimetatakse arenguks ning seda olemegi soovinud siia maa peale tulles. Nii et- lõdvestuge ning nautige muutusi…, see on põnev.

 •  

 •    Ja veelkorra ...

 • Vigu ei ole olemas, on ainult täiustumine ehk areng. Noor taim ei ole "viga" seepärast, et ta on väike, õrnuke ning ei kanna vilju. Väike olla või mitte osata ei ole viga, see on ainult etapp loomulikus arengutsüklis. Tuleb osata armastada omaenda elu selle mittetäiuses, sest iga järgmine hetk oleme me juba arenenum.

 • Ja kui te veelgi sügavamalt analüüsite arengu olemust, siis mõistete, et kogu rõõmu "täiuse" või rõõmu teostumuse viljade  üle võlgnete te sellele minale teis, kes oli mittetäiuslik, õppis, kannatas ja nägi vaeva ... Tänu kunagise mina arengule minevikus võlgnete te rõõmu praeguse hetke parimate asjade eest. Nii et- armastage oma minevikku, nähke selles ennast ning armastage südamest oma kunagisi

 • "mina"-sid.

 • Kui te suudaksite vaadata rõõmu, joobumuse ning naudinguga oma kasvu ning arengut siin, võidaksite suuresti, sest positiiv toob juurde uut positiivi. Nüüd ei oleks elu enam mitte raske õppimine, vaid üks põnev, huvitav ning nauditav seiklus …. Ning see on meeldiv.

Sisemised tervenemised ja vabanemised

Selle teraapia abil saate te võimaluse nautida sisemisi tervenemisi ning vabanemisi. Saate vastuseid küsimustele- miks te selline olete, miks on teie tegemised  läinud selliselt, nagu need on läinud, miks üks või teine asi teeb teile muret. Te võite uudishimutseda ka põhjuste kohta, miks te siin olete,sidemete või suhete kohta, jne. 

Positiivne looming

Seda tehnika tervenemise osa võib võtta kui loomingut, kujutlust või isegi unistamist.... Ainult et tagajärjed sellisel kujutlusmängul võivad olla vägagi kasulikud, tervendavad ning vabastavad.

Sobib täiskasvanutele, noorukitele ja lastele

Lastele sobib väga hästi kujutlusmängu variant - lapsed kujutlevad lihtsalt toredaid ning meeldivaid ajalooseiklusi, kus nad on paljude sündmuste osanikud. Nad on vaprad, asjalikud, osavad ning saavad positiivse kogemuse. Taoline kujutlusmäng kunagi olnud olude pinnal tasakaalustab neid ning lubab harmoniseeruda nende käitumismudelitel.

Meetod on teile sobiv

Kui te tunnete end sügavate ning põhjalike teadmiste juures ebakindlalt, kuid teile jääb mulje, et see meetod on huvitav, siis ikkagi olete õiges kohas. Süvatervendus on tegelikult väga lihtne ning tihti ka nauditav, sest seansside põhielementideks on loovad ja positiivsed kujutluspildid.

Head ei ole kunagi liiga palju...

 • See on üks lihtsamaid, kergemaid ja meeldivamaid sisemuse/psüühika ja käitumismeetodite tervendamise meetodeid üldse, sealjuures- muutused on ilmsed. Selles olen nüüdseks veendunud juba mina ise, kes ma olen õppinud põhjalikult kasutama kuut eneseabi meetodit ja on inimesi, kes on mulle tunnistanud sama.

 • Meie sisemus on geniaalne ja piiritute võimalustega. Kasutades neid võimalusi oskusega, võidame me alati, sest hea ja meeldiv on meie olemuse tegelik alus.

Please reload

 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle
 • YouTube - Grey Circle
 • Pinterest - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle