top of page

SÜVATERVENDUS (hinge/emotsioonide tervendus möödaniku muutmise läbi, I osa)


SÜVATERVENDUS

  • kokkuvõtlikult on emotsioonide ja hinge tervendus läbi möödunud elude. Õppepäeval õpime ja praktiseerime meetodit.

  • Näide. 4 aastane laps jäi võõras linnas mõnedeks hetkedeks üksi.

  • Ta oli ka võõras riigis ning ta ei teadnud kohta, kus ta ajutiselt peatub. (Loe edasi ...)

  • Kõik olnud sündmused on alles alateadvuslikus mälus. Arengutel on oma järjepidevus ja mõju hingele. Kui kogemused olid rasked -piiratud keskkonnad, sõjad, kehvad majanduslikud tingimused, jne, jne, siis kogetu raskus võib siiani mõjutada ning piirata sisemist emotsionaalset heaolu. Võib ka soodustada käitumismustrite teket, mis alluvad muutmistele halvasti.

  • Kuna olnu on ainult mälus (seda reaalsuses enam eksisteeri), siis emotsioonide vabastamiseks on vaja muuta alateadvusesse ladestunud mälupilti. See on meeldiv ja üllatav, et nii lihtsal moel stressid vabanevad tõepoolest.

  • Muutmist vajavaid möödunud elude fragmente on kerge leida.

  • Positiivne suhtumine aga ja möödaniku muutmine helgeks nõuab teatud õppimist.

  • Tervikuna on meetod harmooniline ning sujuvate mõjudega ja on ka kergelt omandatav.

  • Eesmärgid ja soovid nii olevikus kui tulevikus on tunduvalt kergemad teostuma antud meetodi kaasaabil.

  • Kogu süvatervenduse õpetus võib isiklikuks arenguks anda väga suure tõuke. Tegemist on positiivi ja harmoonia õppimisega ja enda tervendamisega väga ulatuslikus diapasoonis. (Lisalugemist süvatervenduse kohta leiate siit).

*

Loengupäeva lisateemaks on eesmärkide püstitamine ja soovitule kontsentreerumine. See on teema, mida Abraham Esther Hicki vahendusel õpetab juba aastakümneid.

*******************

Õppepäev toimub korra kuus pühapäeval ja loengutsükkel kestab kevade lõpuni. Loengud toimuvad aadressil Tondi 142 /Tallinn. (Koha täpse aadressi leiate minu kodulehelt - www.massaaz-tallinnas.ee ). Üritus toimub 25.02, algab kell 11.00 ja kestab 5-6 tundi, vahepeal on söögipaus. Hind_- 55.- Registreerida saate end kodulehe www.massaaz-tallinnas.ee "Kontakt" kaudu või aadressil- lydia.adone@hotmail.com, võite registreeruda ka telefonitsi numbril 58100373. Heaolu, nauditavust ja rõõme! Lydia

************************************

LISALUGEMIST ...

( Antud loeng on osa loengutsüklist "Elu on looming .... ")

Esther ja Jerry Hicksi vahendatud Abrahami õpetus on kaasaaegseim, sügavaim ja ulatuslikem elu olemuse õpetus, mis käesoleval hetkel on teada.

* Selle õpetusega võib mõista inimese, elu enese ning universumi printsiipe, mis on inimese jaoks olulised. Elu baasskeemid on tegelikult väga lihtsad, kuigi ajaloo mõjul on seda lihtsust keeruline hoomata. Elu on ette nähtud olema nauditav. Olude mitmekesisuse, tingimuste ja ajaloo mõjul jäävad vajaka need olulised komponendid inimeses, mis soodustavad heaolutunnet, meeldivust, häid olusid ning tervist.

Antud loengute/õpingute tsükkel on mõeldud täitma seda lünka. Abraham pakub välja väga palju keskendumistehnikaid, hoiakuid ning suhtumisi, et inimesel tekiks taas usk endasse ja oma võimalustesse. Samuti — suur osa õpetusest käsitleb universumi piirituid võimalusi. Küllus ja heaolu on igaleühele ette nähtud, niisamuti nagu ka kõik muu meeldiv ja hea.

*

Positiiv on treenitav. Elu muutmine küllusevõimalustega kooskõlla nõuab keskendumist - see on samuti treenitav. Isegi keha tervis on suhtumiste ja keskendumiste tulemus ning viimased on samuti treenitavad.

Lisaks juba nimetatud Abrahami teadmistele omandate loengutel mitmeid tehnikaid, mis lubavad teil kiiremini ja kergemini vabastada stresse ning liikuda soovitud eesmärkide suunas. Nende tehnikate ampluaa - olnud mittemeeldivate sündmuste muutmine, möödunud elude soovimatute tahkude muutmine, kergemad tehnikad hetkesituatsioonide vabastamiseks. Nende tehnikate abil vabastate stresse, vastupanusid ning soovimatuid tunnete- või käitumismustreid.

*

Loengutsükkel annab teie OLEMUSELE uue aluse. Allikas on tingimusteta positiiv. Allika lainele häälestudes olete alati õigel teel. Kui te saate teadma külluse ja vabaduse printsiipe nüüd, muudate mitte ainult käesolevat elu, vaid ehitate enesele üles ka kaunima, vabama ning parema tuleviku kõikideks kehastusteks. Üppepäevadel saadud teadmised ei jää teile mitte ainult teadmisteks, vaid kõik õpitava treenite endale ka selgeks.

*

LOENGUTE PÕHISUUNAD- * iseenda tähtsustamine, väärtustamine ning armastamine (teadupärast on iseenda armastamist kõige raskem välja arendada. Tasub aga meeles pidada, et allikas elab inimese sees ja kui ei armastata ennast, ei armastata allikat ja sedasi armastuseta elu ongi käes ... ). * Positiivsete hoiakute väljaarendamine/treenimine. * Meetodid ja teadmised, mis aitavad iseendasse tuua suuremat hulka heaolu ning harmooniat. * Vaadete ja suhtumiste väljaarendamine, mis lubavad vaadata ümbruskonda ning maailma tänu ning tunnustusega... Sellised vaated aga teenivad elu edenemist soovitud suundades.

*

Kuna loengute aluseks on positiiv, siis häälestuge rõõmule, põnevusele, meeldivustele ning heaolule. *


96 views0 comments
bottom of page