top of page

ELU ON LOOMING ... II loeng - kõik hüvanguks!


SELLE LOENGU TEEMAD

  • Positiivsed sihid elu lõpuni (jätkamine).

  • Mis vabadus on inimhingel tegelikult oma elu elamisel ning määramisel (mida tähendab kõrgem vägi; ülesanded, mis ta ise enesele püstitab; suhetearendused, mis on enesele võetud ja miks).

  • Miks positiiv/hüvang on määravaim ning miks see domineerib terves universumis.

  • Abrahami tekstide analüüs- antud tekstid valiku korral panevad aluse isiklikule hüvangule.

  • Abrahami keskendusratta ja positiivsete elusündmuste loomise meetodid (jätkuv omandamine).

Miks inimhing on iseendale absoluutse väärtusega.

*

Õppepäev toimub korra kuus pühapäeval ja loengutsükkel kestab kevadeni. Loengud toimuvad aadressil Tondi 142 /Tallinn. (Koha täpse aadressi leiate minu kodulehelt - www.massaaz-tallinnas.ee ). Üritus toimub 26.11, algab kell 11.00 ja kestab 5-6 tundi, vahepeal on söögipaus. Hind_- 55.- Registreerida saate end aadressil- lydia.adone@hotmail.com, võite registreeruda ka telefonitsi numbril 58100373. Heaolu, nauditavust ja rõõme! Lydia

************************************

Esther ja Jerry Hicksi vahendatud Abrahami õpetus on kaasaaegseim, sügavaim ja ulatuslikem elu olemuse õpetus, mis käesoleval hetkel on teada.

* Selle õpetusega võib mõista inimese, elu enese ning universumi printsiipe, mis on inimese jaoks olulised. Elu baasskeemid on tegelikult väga lihtsad, kuigi ajaloo mõjul on seda lihtsust keeruline hoomata. Elu on ette nähtud olema nauditav. Olude mitmekesisuse, tingimuste ja ajaloo mõjul jäävad vajaka need olulised komponendid inimeses, mis soodustavad heaolutunnet, meeldivust, häid olusid ning tervist.

Antud loengute/õpingute tsükkel on mõeldud täitma seda lünka. Abraham pakub välja väga palju keskendumistehnikaid, hoiakuid ning suhtumisi, et inimesel tekiks taas usk endasse ja oma võimalustesse. Samuti — suur osa õpetusest käsitleb universumi piirituid võimalusi. Küllus ja heaolu on igaleühele ette nähtud, niisamuti nagu ka kõik muu meeldiv ja hea.

*

Positiiv on treenitav. Elu muutmine küllusevõimalustega kooskõlla nõuab keskendumist - see on samuti treenitav. Isegi keha tervis on suhtumiste ja keskendumiste tulemus ning viimased on samuti treenitavad.

Lisaks juba nimetatud Abrahami teadmistele omandate loengutel mitmeid tehnikaid, mis lubavad teil kiiremini ja kergemini vabastada stresse ning liikuda soovitud eesmärkide suunas. Nende tehnikate ampluaa - olnud mittemeeldivate sündmuste muutmine, möödunud elude soovimatute tahkude muutmine, kergemad tehnikad hetkesituatsioonide vabastamiseks. Nende tehnikate abil vabastate stresse, vastupanusid ning soovimatuid tunnete- või käitumismustreid.

*

Loengutsükkel annab teie OLEMUSELE uue aluse. Allikas on tingimusteta positiiv. Allika lainele häälestudes olete alati õigel teel. Kui te saate teadma külluse ja vabaduse printsiipe nüüd, muudate mitte ainult käesolevat elu, vaid ehitate enesele üles ka kaunima, vabama ning parema tuleviku kõikideks kehastusteks. Üppepäevadel saadud teadmised ei jää teile mitte ainult teadmisteks, vaid kõik õpitava treenite endale ka selgeks.

*

LOENGUTE PÕHISUUNAD- * iseenda tähtsustamine, väärtustamine ning armastamine (teadupärast on iseenda armastamist kõige raskem välja arendada. Tasub aga meeles pidada, et allikas elab inimese sees ja kui ei armastata ennast, ei armastata allikat ja sedasi armastuseta elu ongi käes ... ). * Positiivsete hoiakute väljaarendamine/treenimine. * Meetodid ja teadmised, mis aitavad iseendasse tuua suuremat hulka heaolu ning harmooniat. * Vaadete ja suhtumiste väljaarendamine, mis lubavad vaadata ümbruskonda ning maailma tänu ning tunnustusega... Sellised vaated aga teenivad elu edenemist soovitud suundades.

*

Kuna loengute aluseks on positiiv, siis häälestuge rõõmule, põnevusele, meeldivustele ning heaolule. *


46 views0 comments
bottom of page