top of page

ELU ON LOOMING ...(loengute/õppepäevade tsükkel)


Esther ja Jerry Hicksi vahendatud Abrahami õpetus on kaasaaegseim, sügavaim ja ulatuslikem elu olemuse õpetus, mis käesoleval hetkel on teada.

* Selle õpetusega võib mõista inimese, elu enese ning universumi printsiipe, mis on inimese jaoks olulised. Elu baasskeemid on tegelikult väga lihtsad, kuigi ajaloo mõjul on seda lihtsust keeruline hoomata. Elu on ette nähtud olema nauditav. Olude mitmekesisuse, tingimuste ja ajaloo mõjul jäävad vajaka need olulised komponendid inimeses, mis soodustavad heaolutunnet, meeldivust, häid olusid ning tervist.

Antud loengute/õpingute tsükkel on mõeldud täitma seda lünka. Abraham pakub välja väga palju keskendumistehnikaid, hoiakuid ning suhtumisi, et inimesel tekiks taas usk endasse ja oma võimalustesse. Samuti — suur osa õpetusest käsitleb universumi piirituid võimalusi. Küllus ja heaolu on igaleühele ette nähtud, niisamuti nagu ka kõik muu meeldiv ja hea.

*

Positiiv on treenitav. Elu muutmine küllusevõimalustega kooskõlla nõuab keskendumist - see on samuti treenitav. Isegi keha tervis on suhtumiste ja keskendumiste tule