top of page

 

PÖÖRDLAINE TERAAPIA

   

 

 

 

 

 

 

   

 

    Selle teraapia autoriks on Steve Rother, teraapiast võite põhjalikumalt lugeda autori kodulehelt- https://www.espavo.org/

 

   (NB! Tutvuge palun ka artikliga esilehe menüülingilt- KODUTÖÖ).

   Pöördlaine teraapia on metoodika, mis lubab inimestel muuta ning kõrvaldada blokid alates foobiatest ja hirmudest kuni halbade harjumuste ja negatiivsete käitumismudeliteni. Tavaliselt ei kao need mitte kuhugi ning jätkavad alateadvuslikult inimelu juhtimist.

   NÄIDUSTUSED

   Hirmud: näiteks lennuhirm, kõrgusekartus, hüpohondria, klaustrofoobia, läheduskartus, esinemiskartus, ämblike, madude kartus jne.

   Negatiivsed käitumismudelid: pidev rahaprobleem, usaldusküsimused, seksuaalne agressiivsus jm mured, probleemid suhetes, madal enesehinnang, düstroofia jne.

   Haigused: energeetilised korratused, krooniline väsimus, sõltuvused, kaaluprobleemid. Et enamus haigusi on tingitud korduvatest negatiivsetest käitumismudelitest, siis tuleb muuta käitumist ja keha saab võimaluse iseend tervendada. Kuna keha on looduse poolt 100% isetervenev üksus, siis ainukesed blokid, takistamaks tervenemist, on hingelis-emotsionaalsed ja vaimsed. Need on tekkinud läbielatud kogemuste tulemusena sageli lapse- või noorukieas (ka möödunud elude läbielamiste tulemusena) või iseenesele võetud vaimsete hoiakute ja piirangute tõttu.

   Teraapia koosneb kolmest seansist (I- 45 min-1h, II- 1h, III- 2 h), vaheaegadega mitte vähem kui 24 tundi (parim: kaks päeva kuni kaks nädalat).

   Kõikidel seanssidel kasutatakse spetsiaalselt kehaga töötamiseks mõeldud heliharke. Heli abil aktiveeritakse inimese sügavamad alateadvuslikud ja kõrgemad vaimsed potentsiaalid. Aktiveerimise tulemusena on võimalik ligi pääseda elu e. saatusevälja sügavaimate kihtideni ning teostada nendes olulisi ning pöördelisi muudatusi.

   Esimesed kaks seanssi on ettevalmistavad — aktiveeritakse keha ning vaimu potentsiaale ning mängitakse läbi kujutlus eelseisvast tegutsemisest ja olemisest, mis on vaba negatiivsest blokist.

   Viimasel seansil minnakse tagasi hirmu või negatiivse käitumismalli tekke juurde, vabastatakse halvad emotsioonid nii hingest kui kehast ning asendatakse uue positiivse mudeliga.

   Teraapia on nn. tuumani toimiv — sügav ja mõjus. Kõrvaldatakse nn. probleemi juur ning mõne aja pärast kuivavad ka ülejäänud seni toiminud sobimatud osad. On neid, kes saavad eneste kohta öelda: „    Terve minu elu muutus!“ või „ Ma pole enam endine!“. On neid, kes saavad rahulolevalt nentida:“ Seda probleemi mul enam ei ole.“ Kõik oleneb probleemi taha kogunenud pingest.

   Pärast viimast seanssi tunneb inimene jõu lisandumist ning suurenenud vabadusetunnet. Muudatusi elulises tunde- ja tegevusväljas võib tunda kohe. Samuti jätkuvad muudatused pikema aja jooksul.    Vabanemine avaldab positiivset mõju inimese kõikidele tegevus- ja olemisvaldkondadele.

 

   Artikkel kogemustest- pöördlaine teraapia, möödunud elud ja vabanemine

 

   Nende jaoks, kes on lugenud Steve Rother’i raamatut “Vaimne psühholoogia”, on teraapia loojad juba tuttavad- Steve Rother ning Grupp.

   Olen antud teraapia koolitatud läbiviija.

   Teen teraapiat  juba 2009-ndast aastast. See, mida olen kogenud seansse tehes, on mõjutanud ning arendanud mind ennast väga palju. Selgus minu jaoks on juba niivõrd mõjuv ning teatud määral ka erakordne, et soovin teile jagada oma muljeid. Loodan, et need tulevad teile kasuks.

   Teraapiast veel...

   Antud teraapias on inimesel võimalik vabastada negatiivseid käitumismustreid oma elus: traumad, foobiad, hirmud, suhteraskused, alaväärsusetunne, liigsöömine jne. Ka tervist on võimalik parandada.

   Oma raamatus selgitab Steve, et inimese käitumist mõjutavad paljud mustrid. Enamik mustreid on kasutuses selleks, et saavutada nende mõjul teatud kogemus ning oskus. Samas aga on neid mustreid, mis inimese elule tervikuna kasu ei too – need on läbielamised lapsepõlves või möödunud eludes. Möödunud elude läbielamisi nimetatakse maatritsiteks, käesoleva elu (enamjagu lapsepõlves omandatud) omi pitseriteks.

   On ju teada, et kõik need, kes on kogenud ühte või teist negatiivset läbielamist, püüavad neid elamusi vabastada enda ning mõtete muutmise läbi. Kuid sageli on uue mõju väga lühike või see uus nõuab väga tugevat pingutust. Ise selgitan inimestele, et tegemist on justkui kraaniga, kust vett voolab põrandale kogu aeg. Vett võib kuivatada põrandalt hoolikalt ning hästi, teha tublit tööd, kuid kui kraan on avatud, siis varsti on põrand jälle märg. Negatiivsed maatriksid ja mustrid on justkui nähtamatud avatud kraanid inimese auras e. eluväljas, neist voolab soovimatut kogu aeg juurde. Ajutiselt võib oma käitumist muuta, võib üle olla oludest ning omada sedavõrd head enesetunnet, et tundub, nagu probleemi enam üldse polekski…, kuid piisab positiivsete tingimuste kadumisest, kui tuntakse end jälle vanal rajal tagasi olevat.

   Antud teraapias suunatakse klient tagasi möödanikku. Vaadatakse möödunud sündmus üle, vabastatakse sellega kaasnenud negatiiv ning sündmust muudetakse.

   Erinevalt hüpnoosist, kus inimene ainult näeb ja kogeb möödanikku, muudetakse antud teraapias sündmust. Kuna teraapia täielikumaks läbiviimiseks

   *kasutatakse spetsiaalseid kehaga töötamiseks mõeldud heliharke;

   *kasutatakse erilist sümbolit helidega töötamisel ja

   *sündmust ennast muudetakse erilistes tingimustes,

siis efekt möödaniku vabastamiseks on suur. Tegemist ei ole hüpnoosiga, inimene ise näeb ning muudab sündmust. Juhendan seanssi otsast lõpuni.

   Minul endal on tekkinud tunne/tõdemus, et

enamik inimesi, kes vaevlavad ühe või teise korduva probleemi käes, on möödunud elus vägivallas kannatada saanud. Nad istuvad justkui nähtamatu püssirohutünni otsas ning ei saa aru, millest nende probleem või probleemid on tekkinud.

   Juba vanast ajast on teada, et elust lahkujale anti võimalus siit ilmast lahkuda preestri, pihiisa või muu kirikliku tegelase rituaali läbi. Surija lahkus rahus. Samuti- lahkujad ise püüdsid andestada ning paluda andeks enda tehtud vigade pärast. Oli püüe rahus ning leppimises lahkuda.

   Kui aga inimene suri vimmas, negatiivis, õnnetuse või vägivalla tagajärjel, siis tugevad emotsioonid jäid maandamata. Kõrgemas olekus ei ole inimesel stresse, kui aga hing kehastub uuesti, siis tema endistes maistes oludes olnud kogemus on jällegi tema oma, kuid nüüd juba teadvustamata kujul. Käesoleva hetke inimene on kogusumma tema kõikide eelnevate elude kogemustest ning arengutest.

J   ärgnevad näited tunduvad olevat masendavad, kuid ärge lubage ennast hirmutada. Neid juhtumeid räägivad inimesed ise pärast teraapia sooritamist ning vaeva asemel on neil hoopis kergendus. Sündmust muudetakse ning üsna tavaline nähe on see, et rahuldus ning suurem või väiksem eufooria asendab olnut.

 

 

*Probleem-

suhted lapsega problemaatilised, lapsel on raskused suhetes väljaspool kodu. Põhjus- käesoleva elu laps ja vanem olid eelmises elus rivaalid. Ühele isikule tekitati raske trauma, konflikt jäi lahendamata. Käesolevas elus on nad sündinud uude olukorda ning on lootust, et uus ja lähedasem side neutraliseerib vana. Tavalistes oludes (ilma teraapiateta) oleks sellel paaril arvatavasti terve käesolev elu kulunud suhete tasakaalustamiseks. Teraapia abil aga oli vanemal võimalus möödaniku sündmust muuta ning nüüd saab vanema ja lapse elu olema rahuldustpakkuvam ning tasakaalukam.

 

*Probleemid:

pidev ärevus, tugev umbusk ning usaldamatus inimeste suhtes, püüded luua suhteid ei kandnud vilja. Põhjused- sõda, elanikkonna hävitamine, isiku hukkumine. Pärast teraapiat tundis inimene end suuresti vabanevat. Lõpuks ometi oli tal võimalus vaadata maailma avatult, nautida sündmusi ning luua suhteid. Kergendus oli hindamatu.

 

*Probleemid:

vimm inimeste suhtes, depressioon ning suutmatus ennast avalikkuse ees realiseerida. Põhjus- valesüüdistuse tõttu piinatud ning hukatud. Hetkel tunneb isik, et ta on eluks justkui uue dimensiooni omandanud, tunneb uut ning avaramat tunnet. Tunneb harmooniat ning leppimist inimsooga üldse.

 

*Probleem-

autoimmuunsed (keha justkui ise hävitab ennast) haigused. Antud juhtumil mürgitasid inimese tema lähedased ning vahetult pärast elust lahkumist taipas hing surma põhjust. Kuid selle asemel, et valada negatiiv süüdiolijate peale, suunas inimene kogu viha enda vastu põhjusel, et ei märganud õigel ajal tema vastu suunatud vandenõu.

 

*Foobia auto juhtimisel-

inimene nägi mitut õnnetusjuhtumit, mis lõppessurmaga. Tundub, et mitu maandamata kehast lahkumist päädisid energia kuhjumisega, mis nüüd vallandusid tugeva ebakindlusena auto juhtimisel (sõidu kiirus ning ohud sõitmisel).

 

*Probleemid:

mured kehaga, ebaloomulik kehataju, sundiv suhe kaaslasega. Põhjused: vastamata armastus, isik lõpetas enda elu poomisega. Käesolevas elus olid isikute rollid vahetunud ning nüüd püüdles antud isik iseseisvusele.

NB! Negatiiv või liigne allumine-domineerimine suhetes seob hinged liigselt kokku. Kui aga sidemed on liialt sundivad, siis areneda on raske.

 

*Probleem-

seletamatu, praktiliselt sundiv teiste eest hoolitsemise vajadus. Kui isik lubas hoolt endale, siis mõne aja pärast vaevasid teda südametunnistuse piinad. Põhjus eelmises elus- äsja abiellununa oli ta hooletu oma ülemeelikuses ning hukkus. Kehast väljununa nägi ta murest murtud abikaasat. Südametunnistuse piin sellest, et ta abikaasale hooletuse tõttu nii palju valu põhjustas, muutis sideme sundivaks. Käesolevas elus on nad uuesti abikaasad ning nüüd hoolitseb ta kaaslase eest liigse pühendumusega. Hetkel on isik vabanenud sundivast tundest.

 

*Probleem-

vimmataoline tunne, mis oli kuidagi seotud kaaslasega ning väljendus söömisprobleemides. Põhjuseks oli elu, kus nad olid sõbrad. Üks nendest oli liigselt domineeriv. Nüüdseks olid rollid vahetunud- endine nn alluv omas eeliseid selle isiku üle, kes eelmises elus oli domineeriv.

   Umbes 85 protsenti inimestest satuvad probleemi juurt otsides möödunud ellu (ka eludevahelisse olekusse ning mõnikord on emaüsas), 15 protsenti peatub lapsepõlves.

   Minult küsitakse: “Aga kui ma ei näe seda sündmust?”. Kui inimene satub ajaliinis tagasi lapsepõlve, siis on tal lihtne olustikku ja sündmust ära tunda. Kui aga tegemist on mõne möödunud eluga, siis võib äratundmiseks natuke aega minna, kuid “kohale” jõuavad kõik :).

Antud teraapia on sügav ja teadlik töö iseendaga, lihtsamalt öeldes- sügav ja teadlik armastus iseenda suhtes ning enda tõsiselt võtmine. Pealiskaudselt endasse suhtuda ei tohi. Sedasi hinge ravida ei saa.

  • Teraapia sobib täiskasvanutele ja noorukitele.

  • Kui te tunnete end sügavate ning põhjalike teadmiste juures ebakindlalt, kuid teile jääb mulje, et see meetod võiks sobida teile, siis ikkagi olete õiges kohas. Kuulake oma tunnet, taju või muljet.

bottom of page