top of page

                                                                                   

PEAT TEHNIKAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB!

   Keskne element selles tehnikas on keskendumine probleemile ning hingamistehnika. Sedasi puhastub negatiivne element psüühikast.

   NB!

   Kõiki PEAT tehnika liike saab läbi viia ka skype teel. Skype aadress: lydia.adone

   NB!

   Lugege läbi ka juhend tehnikate tarvis esilehe menüülingilt KODUTÖÖ.

   NB!

   Meistritele ja enesetäiendajatele: sügav PEAT tehnika avardab rada oma allikalike energiate juurde.Loe lähemalt...

    Energeetiline psühholoogia

   PEAT tehnikad

   Keskne element selles tehnikas on keskendumine probleemile ning hingamistehnika. Sedasi puhastub negatiivne element psüühikast.

   Tehnoloogiad on loonud Serbia psühholoog Živorad Mihajlovitš Slavinski.

40 aasta jooksul on ta uurinud ja testinud erinevaid teadvusega töötamise tehnikaid.Tal õnnestus EFT ja teiste tehnikate baasil välja töötada oma tehnikad ja meetodid. Seejuures on vaimsete tehnikate viise je elemente kasutatud viisil, mis ületavad siiani maailmas tuntud tehnikaid mitmekordselt nii lihtsuselt kui efektiivsuselt.

   Seansi 1-2 tunni jooksul on inimese sisemuses võimalik läbi viia muudatusi, mis tavaelus nõuaks aega kuid või isegi aastaid. Tööelemendiks on sõrmedega akupunktuurpunktile vajutades sügavalt hingamine ning oma sisemuses toimuva teadvustamine. Selle toimingu tulemusena neutraliseerib inimese sisemus psüühes olevad negatiivsed laengud. Seansi põhielementideks ongi eesmärk, mida soovitakse saavutada; kujutluspildis, emotsioonides, kehareaktsioonides ja mõtetes olev energeetiline laeng; akupunktuurpunktid ja hingamistehnika.

   Tehnikate toimimise olemus seisneb selles, et neutraliseeritakse psüühes sisalduvad negatiivsed energeetilised laengud, mis seisavad inimese ja tema unistuste või soovi vahel. Need nn negatiivsed laengud võivad pärineda lapsepõlvest, läbielatud šokkidest või traumadest ja kahjustavast uskumuste süsteemist, mida inimene valdab. Mõned neist on sedavõrd kaalukad või neid on liiga palju, et abita toime tulla.

   Eriline roll on eesmärgil, mida seansi saaja soovib saavutada. Enne seansile tulekut on kasulik hoolikalt läbi mõelda soovitud seisund, käitumis- või tegutsemisjoon, mida tahetakse saavutada.        Näiteks foobiast vabaneja peaks kujutama ette käitumist või olekut, kus tal foobiat enam ei ole.        Edukam õppija peaks ette kujutama olukorda, kus ta on soovitud õppeaines edukas. Uue tegutsemis- või käitumismudeli soovija peaks ette kujutama olukorda ja käitumisviisi, mida soovib saavutada.

   Kuna kogu töö toimub inimese sisemuses, tema psüühes, tema isiksuse ja võimaluste piires, on võimalik saada ainult seda, mida inimene on võimeline enesele ette kujutama või/ning mida tema potentsiaalide kompleks suudab realiseerida.

   Võib juhtuda, et positiivset eesmärki on raske ette kujutada, sest analooge isiklikust elust ei ole või neid on vähe. Siin saab abi seansi protsessorilt. Mingi aeg tuleb kulutada sellele, et soovitud pilt või omadus välja töötada.

   Samas on abistavaid võimalusi veelgi. Näiteks olles häbelik mingis käitumissituatsioonis, on võimalik positiivseks kujutluspildiks võtta sellise inimese või filmitegelase kuju ja käitumisjooned, kes on samas situatsioonis julge ja kindel. Vaimsel alal edu soovija võib positiivseks eesmärgiks võtta oma vaimse eeskuju pildi või käitumisjooned.

   Ning miks ka mitte tahta olla geenius mingil alal…

   Seansi kestvus on väga individuaalne. See sõltub inimese psüühes sisalduvast pagasist, sellest, millest tahetakse vabaneda ja eesmärgist, mida tahetakse saavutada. Hetkeseisundite puhul saab harilikult abi kiiremini. Sügavamate muudatuste jaoks peab rohkem kannatust varuma.

   Mõnikord võib protsessi saajaid hämmastada see fakt, et vabanemine probleemist võib toimuda kiiresti ja lihtsalt. Seda näiteks 10-15 minuti jooksul kiire neutraliseerimise meetodi puhul või 1-1,5 tunni jooksul DP4 meetodi puhul. Ja seejuures on vabanemine püsiv. Paljud mõõdavad efekte just sellega, et ennast emotsionaalselt ja hingeliselt tervendada (ja abi saada) on varem püütud tegelikult juba aastaid, kuid tervenemiseefekt on tegelikkuses jäänud oodatust väiksemaks.

   Eesmärgi realiseerumise puhul on oluline mõista energiate seadust − energia kulgeb sinna, kuhu teda suunatakse, ning taoliselt, kuidas seda suunatakse. Kui inimesel on kahtlev seisukoht, kuid otsustab siiski proovida, siis seansi kulg ja lõpptulemus võivad olla kahtlustest (e. teatud vastutöötavast elemendist) mõjutatud. Kui seansile tullakse suhtumisega “teen enese jaoks parima”, siis lõpptulemus saab olla parim, mis antud juhul võimalik on. Tehnika on ainult vahend tööks, määrav on inimese soov enese heaks töötada ning enesele anda. Samas, tehnikad oma põhiolemuselt ongi ette nähtud igat liiki blokeeringute ja tõkete kõrvaldamiseks. Võimalusi eesmärke püstitada on palju. Tihti võib juhtuda nii, et inimese sügavam olemus oma avaramates potentsiaalides avaneb seansi käigus ja kallutab energiate kulgu jõudsalt soovitud suunas.

Iga seanss toob teatud vabanemise astme ja kinnistab selle. Samas võib muutmist vajav sisemine pagas olla sedavõrd mahukas, et vaja läheb mitut seanssi. Sedasi on sageli taoliste probleemide korral, nagu raha- ja suhteprobleemid või blokeerivate negatiivsete laengute vabastamine isiksuse väga sügavatel tasanditel. Taolistel juhtudel on loomulik töötada probleemiga mitu seanssi järjest (kehtib soodustus).

   Tehnikate abil on võimalik

 • vabastada šokkidest, traumadest, foobiatest ja hirmudest tingitud negatiivsed reaktsioonid ja käitumisjooned;

 • on võimalik vabastada vanu käitumismudeleid ning asendada neid uutega- nt olla edukam ametialases tegevuses, õppetöös, isiklikus arengus, jne;

 • vabastada negatiivseid ja isiksusele mittemeeldivaid käitumisjooni või reaktsioone suhetes, töös, pereelus ja seksuaalelus;

 • tuua lähemale soovitud olukordi (nt soovitud töö või töökoht, kiiremini lõpetada ettekanne või diplomitöö, tuua lähemale oma unistuste kodu realiseerimine jmt);

 • vabastada raha ja materiaalsete väärtustega seotud olevaid blokeeringuid;

 • sisestada uusi omaduste tahke (nt olla armastavam, rahulikum/tasakaalukam, hoolikam, täpsem, kindlam, julgem jne);

 • soodustada/kiirendada tervenemisi;

 • vabastada stressreaktsioone või nn kulumisefekte;

 • parandada üldist emotsionaalset olukorda;

 • vabastada väsimust ning ületöötamisest tingitud kurnatust;

 • saavutada suuremaid ulatusi oma vaimsetes eesmärkides ja võimetes;

 • vabastada oma tajusid selliste abstraktsete mõistete mõistmiseks ja tajumiseks, nagu on mõiste “siin ja praegu”, “aeg ei ole lineaarne”, “mina ja allikas”, “pleroma”jpmt.

   Veel on kasulik teada, et

 • protsessi läbiviijal on kasulik probleemi(-e) üldjoontes teada, kuid on traumasid, millest inimene ei soovi rääkida. See võimalus on olemas.

 • Uute käitumismudelite omandamisel määrab inimene ise omadused, mida soovib eneses näha.

 • Vaimsete tehnikate rakendajad on hästi teadlikud sellest, kuidas soovitud eesmärk võib püsida mingit aega, kuid mõne aja pärast kipub lämmatuma juba olemasolevate emotsionaalsete reaktsioonide poolt. Põhitehnikate juures tulemust silmas pidades töötatakse peale minevikukogemuse läbi ka sabotaažielement ning tulevikunägemus. Kes on metafüüsikaga kursis, teab, et kui praegu töötada negatiivne tulevikunägemus läbi, siis tulevikus on nn. komistamisvõimalusi palju vähem. Samuti neutraliseeritakse probleemses situatsioonis olevate ümbritsevate inimeste negatiivsed laengud ja mõjud sisemuses.

   Traumade kiire neutraliseerimise meetod

   Meetodit kasutatakse mineviku puhastamiseks šokkidest, traumadest, vapustustest ja sügavatest negatiivsetest läbielamistest. Siin töötatakse kõige aktiivsema laenguga. Põhiprintsiibiks on hologrammi idee- igas üksikpunktis sisaldub tervik. Trauma tipphetkes neutraliseeritakse tugevamad laengud. Selle tulemusena rahuneb terve olemus.

(Sügavamate jälgede neutraliseerimiseks läheb tarvis põhjalikumaid tehnikaid.) Seanss kestab 15-30 minutit.

Baas PEAT

   Kasutatakse pidevate, aga ka hiljuti tekkinud probleemide neutraliseerimiseks, nt peavalu, kurbus, raev, hirmud, traumad, füüsilised valud ning kõik muud emotsionaalsed ja mentaalsed probleemid, ka suhted, tööprobleemid, õppimisraskused, eksamihirmud, raskused ettekannetega ja mt. Seanss kestab 0,5-1,5 h.

 

Sügav PEAT

   Väga põhjalik ja sügavaid vabanemisi tekitav tehnika.

   Selle tehnika kasutamine võib lükata probleemile lahenduse leidmise edasi kuni kolmele seansile. Samas kaasneb sellega suur boonus- põhipolaarsuste neutraliseerimine. Živorad Slavinski ( enne teda vanaaja filosoofid, targad, müstikud) selgitab, et iga inimese elu mõjutab tugevalt paar põhipolaarsusi, milles sisalduv energeetiline laeng annab tooni kõikidele tema elulistele tahkudele. Põhipolaarsuste näited- mina ja teised, olemine ja mitteolemine, küllus ja vaesus, seespool ja väljaspool, hea ja halb, pean ja ei pea, soov elada ja soov surra, sõltuvus ja sõltumatus, mina ja allikas, alistumine ja võitlus, jne.

   Põhipolaarsused suunavad inimest justkui kulisside tagant, olles pealetükkivad ja teadvustamatud. Alguses muutub üks polaarsus suurimaks ja ihaldatuimaks eesmärgiks, teine polaarsus omandab oleku, mida hoolikalt välditakse. Mõne aja pärast vahetavad polaarsused kohad nagu liivakell, mida pööratakse umber. Nüüd on eesmärgid vahetunud.

   Näiteks kui inimese põhipolaarsusteks on armastus ja vabadus, siis alguses pingutab ta selleks, et leida nn oma armastus. Teostanud oma eesmärgi, mõistab ta mingil ajal, et ei ole vaba. Nüüd alustab ta vabaduse realiseerimist taoliselt, et ei kohku tagasi suhete katkestamisest. Olles saavutanud vabaduse, tunnetab ta aga, et selles ei ole õnne. Nüüd alustab ta jälle uue armastatu otsimist, tuues ohvriks oma vabaduse. Kui põhipolaarsused on integreeritud, katkeb alateadlik pendeldamine ühest äärmusest teise. Nüüd suudab ta nii armastust kui vabadust tunda üheaegselt.

   Põhipolaarsuste neutraliseerimine ei võta inimeselt ära tema sisemisi piiranguid, polaarsused eksisteerivad kõikjal ja kõiges. Nendeta oleks areng ning edasiliikumine võimatu. Kuid vabanemise aste on rohkem või vähem tuntav kogu tema olemises. See on loomulik, sest on vabanenud suur hulk energiat, mis varem kulus polaarsuste omavahelisele hõõrdumisele. Niisamuti on isiksus vabam nägema ennast tervikuna.

   Tehnika sügavus ja põhjalikkus lubab vabastada suuremal hulgal negatiivseid emotsionaalseid laenguid nii psüühikast kui kehast võrreldes teiste tehnikatega. Selle tulemusena võib tunda positiivsed nihkeid või muudatusi ka mitmetes teistes elulistes suundades. Seansi lõpus jõutakse avarama ja suurema oleku, tunnetuse ja tajutasandini. Ida teadjad ja müstikud nimetavad seda olekut pleroma`ks. Selgitatakse et see on nn suurema mina e. allikaliku oleku ja ühtsusetasand. Selles olekus võib tunda õndsust, avardumist ja väga vaba olekut.

   Probleemi lahenduseni ja sügavaimate põhipolaarsuste neutraliseerimiseni jõutakse 1-3 seansiga. Seanss kestab 1,5-2,5 tundi.

   Meetodite kaasaabi füüsiliste probleemide (ja haiguste) puhul.

See on tuntud ja teadvustatud fakt, et hingelised traumad blokeerivad meridiaanide voogu ja toimimist kehas. Kui meridiaanide töö on häiritud pikemat aega, areneb kehatasandil välja üks või mitu haigussümptomit. PEAT meetoditel on suuri potentsiaale arenguks kehalise tervendamise vallas.

   Kuigi PEAT meetodid on suuremalt jaolt pühendunud tööle psüühika elementidega, on nii meetodi looja kui tema õpilased saavutanud märkiväärseid tulemusi tervistumise vallas. Näen siin ja isegi pean vajalikuks haiguste puhul üritada korrastada haigusega seotud olevat tundetasandit, et vabastada sisemine energeetika. Kui sisemusel on enam jõudu ja rohkem energiat, kasutab ta vabanenud energiad ja jõupotentsiaalid kohe keha tervendamiseks.

   NB! Ükski neist seanssidest pole mõeldud asendama arstiabi. Vastunäidustused on südame- ja suhkruhaigetele, samuti vaimsete häiretega inimestele.

Sügav PEAT tehnika tundub nagu võimsa tolmuimejaga sisemusest "tolmu" puhastamine. Meetod on sügav, põhjalik ning nõuab tööd. Samas aga ma ei tea teist meetodit, mis sedavõrd mõjusalt korrastaks ja tasakaalustaks häiritud emotsioone, kui teeb seda sügav PEAT.

 • Sügav PEAT sobib täiskasvanutele.

 

 • Baas PEAT on kerge ja hea tehnika.

 • Sobib täiskasvanutele ning noorukitele stresside neutraliseerimiseks.

 

 • Trauma kiire neutraliseerimise meetod on kerge ning lihtne tehnika.

 • Sobib täiskasvanutele, noorukitele ning lastele. Sobib kõigile neile, kes ei tunne end vaimsetes teraapiates eriti "kodus" olevat.

 

 • Kui te tunnete end sügavate ning põhjalike teadmiste juures ebakindlalt, kuid teile jääb mulje, et see meetod võiks sobida teile, siis ikkagi olete õiges kohas. Kuulake oma tunnet, taju või muljet.

bottom of page